Was mijn vorige blog lyrisch over de “verstandskiezen” ring die de beeldend kunstenaar Hans van Houwelingen kreeg, nu iets meer over Hans zelf. Gelukkig hierbij geholpen door de Volkskrant van afgelopen vrijdag, in de cultuurbijlage een omvangrijke bijdrage over het werk van van Houwelingen en zijn soms onconventionele benadering van de materie. Beter goed gejat dan slecht geschreven, dus een citaat uit het artikel in de Volkskrant:
Beelden met een noodzaak, want in tegenstelling tot museale kunst zijn kunstwerken op straat per definitie politiek, zegt hij. ‘Als een beeld in een museum staat, koop je een kaartje omdat je het wilt zien. Zet je het op straat, dan vraagt niemand daar om, dan vindt de ene partij dat de andere iets moet denken. Een kunstwerk in de openbare ruimte is daarom per definitie politiek – het is propaganda voor iets, anders stond het er niet. Kunstenaars zouden zich meer moeten bekommeren om de eigenschappen van de openbare ruimte. De opdracht voor een beeld ....